zespół, o który nikt nie prosił,
a każdy potrzebował

jak nawiązujemy
współpracę

dla kogo
świecimy